Mae angen Cymru newydd. Mae’r DU yn methu Cymru, ac mae Cymru yn methu ei dynasyddion. Wrth i gefnogaeth dros annibyniaeth cynyddu, mae angen cael dadl ynglŷn â sut y dylai ein gwlad edrych. Mae’r pamffled hwn, wedi’i ysgrifennu yn ysbryd meddwl iwtopiaidd, yn un weledigaeth o’r hyn y gallai Cymru Fydd fod.

Mae Llywelyn ap Gwilym yn aelod o bwyllgor canolog YesCymru ac yn sylfaenydd AUOBCymru. Mae’n byw yng Nghaerdydd.

A New Wales is needed. The UK is failing Wales, and Wales is failing its citizens. As support for independence increases, a debate is needed regarding what our country should look like. This pamphlet, which is written in the spirit of utopian thinking, is one vision of what that New Wales could be.

Llywelyn ap Gwilym is a member of YesCymru’s central committee and is the founder of AUOBCymru. He lives in Cardiff.